Over WSV-Breda

De Watersportvereniging Breda bestaat uit een kleine en hechte groep enthousiaste liefhebbers.

Onze vereniging, de WSV Breda :

Watersportvereniging WSV Breda werd 1 juli 1953 opgericht met als doel de beoefening en bevordering van de watersport in en rond Breda. De vereniging telt momenteel ongeveer 50 leden en heeft in 2013 haar zestig jaar bestaan gevierd waarbij nog vele leden van het eerste uur aanwezig. Alle leden en het bestuur werken allen op vrijwillige basis mee aan het reilen en zeilen van de vereniging.

De vereniging WSV Breda kenmerkt zich door een bedrijvige doe-het-zelf mentaliteit en een gemoedelijke sfeer. Er zijn klusfaciliteiten aanwezig en de leden helpen elkaar met het onderhoud van de boten. We zijn de “club met de kleine beurs” en voorzien veelal zelf in het onderhoud van materiaal en locatie.

De haven biedt in het vaarseizoen plaats aan 30 boten met een maximale lengte van 9 meter. Deze lengte is vastgesteld om reden van de manoeuvreerruimte. In de winter is er plaats voor ongeveer 50 extra boten op het buitenterrein.

Alle voorkomende taken binnen de vereniging worden door de leden van de WSV zelf gedaan, op vrijwillige basis.
Jaarlijks wordt er in het voorjaar een zogenoemde ‘werkzaterdag’ gepland waarin er gezamenlijk onderhoud wordt gepleegd en wordt er opgeruimd op het haventerrein. Deze werkdag is verplicht voor alle leden. Dat er op deze dag vele klussen geklaard dienen te worden sluit gezelligheid niet uit.

Het bestuur wordt door de leden gekozen voor de duur van drie jaar waarna deze periode nogmaals met drie jaren verlengd kan worden.

Belangrijk persoon in een watersportvereniging is de havenmeester. Deze bepaald de indeling van de ligplaatsen en het gebruik van de afbouwloods, spreekt met de leden af wanneer boten in- en uit het water gelaten worden en heeft overzicht van alle voorkomende activiteiten op het terrein en de haven.
Leden dienen de havenmeester dan ook ten alle tijden te informeren over zaken waarvan hij op de hoogte dient te zijn voor uitoefening van deze functie.

Bij een nieuwe aanvraag voor een ligplaats cq. lidmaatschap wordt de aanvrager genoteerd op een wachtlijst. De aanvrager kan kenbaar maken of er een ligplaats voor de winter, zomer of beide gewenst is. Uiteraard dienen ook de afmetingen van de boot opgegeven te worden.

Bij toekenning van een ligplaats vangt het aspirant lidmaatschap aan. Na twee jaar wordt het aspirant lid voorgedragen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Als er geen bezwaar wordt gemaakt volgt toelating als volwaardig lid tot de vereniging.

Ieder lid krijgt de statuten, het huishoudelijk- en havenreglement overhandigt, dient zich hiervan op de hoogte te brengen en zich aan te houden. Ieder lid is een jaarlijkse contributie verschuldigd, die afhankelijk is van Zomer/Winter gebruik in combinatie met de lengte van de boot.

De WSV-Breda is ingeschreven bij de Kvk onder nummer: 40280121. De statuten en reglementen zijn hier gedeponeerd.