Huisregels

De Watersportvereniging heeft regels opgesteld ten aanzien van het betreden van het terrein, het gebruik van onze faciliteiten en met betrekking tot de veiligheid en het milieu. Ieder lid (ook gastleden en aspirantleden) heeft deze regels schriftelijk ontvangen en dient zich hieraan te houden. De regels zijn ook op meerdere plaatsen op het terrein openbaar gemaakt, ondermeer bij de ingang. Het is de taak van ieder (gast)lid om eventuele introducees van deze regels op de hoogte te stellen.

De 4 basisprincipes mbt ons terrein, de opstallen en het de haven zijn:
1: De veiligheid van de op het terrein aanwezige personen gaat voor alles!
2: Iedereen dient er alles aan te doen om het milieu te ontzien!
3: Rommel wordt meteen opgeruimd, ongeacht wie het heeft veroorzaakt!
4: Door regelmatig onderhoud blijven terrein en opstallen veilig en toegankelijk!

Hieronder vindt u in downloadbare Pdf’s het huishoudelijk reglement en het Havenreglement:

Huishoudelijk reglement WSV Breda04.eindversie1

Haven reglement WV Breda 005.eindversie1

Aanpassen havenreglement November 20071