Faciliteiten & Tarieven

De Watersportvereniging Breda is een kleine groep enthousiaste liefhebbers. We zijn de “club met de kleine beurs” en voorzien veelal zelf in het onderhoud van materiaal en locatie. Er is ruimte voor net zoveel leden als er ligplaatsen zijn. Op dit moment zijn we voor wat betreft de ligplaatsen in de zomer vol. Er bestaat een wachtlijst, waarvoor u zich kunt aanmelden.

Leden en gastleden van de Watersportvereniging Breda kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten:

Clubhuis:
Alle leden hebben toegang tot het verwarmde clubhuis. Er is een bar en een aanrecht, een vergadertafel en er zijn toiletten. Er wordt niets verkocht en er zijn geen (alcoholische) dranken aanwezig of te koop. Er zijn veelal dagelijks leden aanwezig, ook de havenmeester is bijna dagelijks aanwezig. Regelmatig worden er vergaderingen belegd (1 x per maand bestuursvergadering van zowel de Watersportvereniging, als ook van de Kanovereniging en de Reddings Brigade Breda). Ook worden er enkele keren per jaar thema avonden georganiseerd voor de leden.

Botenhelling & Electrische lier:
Alle leden mogen gebruik maken van de boten helling, dit gebeurt altijd in aanwezigheid van de havenmeester. Sloepen kunnen met een daarvoor geschikte auto met trailer te water worden gelaten. Grotere boten worden op een aparte botenwagen geladen en met de Lier getrokken. De Lier mag enkel door daartoe bevoegde leden worden bediend. Dat zijn: de havenmeester en 2 speciaal opgeleide en bevoegde “Lier mannen”. Bij het Lieren zijn altijd meerdere vrijwillige leden aanwezig om te assisteren.

NB: Door niet leden kan de helling op verzoek, na goedkeuring en tegen betaling gebruikt worden. Deze tarieven staan bij punt 3 & 4 onderaan deze pagina.

De Haven met steigers en ligplaatsen:
Watersportvereniging Breda biedt haar leden zo’n 35 “natte” ligplaatsen, naar keuze in de zomer, in de winter of in beide seizoenen. De boten kunnen maximaal 9 meter lang zijn. De havenmeester is verantwoordelijk voor de indeling van de haven en de leden dienen zijn aanwijzingen op te volgen. Naast iedere ligplaats bevindt zich minimaal 1 steiger. Er zijn geen ligplaatsen voor passanten, onze ruimte is daartoe te beperkt.

Buitenterrein – open stalling en onder afdak:
Het buitenterrein biedt plaats aan zo’n 50 boten, natuurlijk afhankelijk van de lengte. Dit betreft opslag in de winterperiode. We streven ernaar om in de zomer geen boten op te slaan op ons buitenterrein. We hebben in de winter dus plaats voor meer boten dan er natte ligplaatsen zijn, ook blijven leden soms in de winter in het water. Voor gastleden is er in de winter dus zowel plaats in het water als op het terrein. Meer informatie kunt u hierover aanvragen bij het secretariaat. Rondom het terrein zijn overkappingen aangebracht voor kleine en open boten. Deze overdekte plaatsen zijn in gebruik door leden van de WSV Breda.

Kanoloods:
Op het terrein is een aparte kanoloods voor de leden van de Kanovereniging Breda. De loods biedt plaats aan ongeveer 50 kano’s en kajak’s. De leden van de Kanovereniging maken hier binnen het lidmaatschap gebruik van. Voor meer informatie hieromtrent kijkt u op de pagina “Onze partners” om in contact te treden met de Kanovereniging Breda.

Afbouwloods:
De vereniging beschikt over een overdekte en verwarmde afbouwloods met 380Volt aansluiting. De afbouwloods kan door alle leden worden gereserveerd en gebruikt voor werkzaamheden aan de boot. Een reservering kan worden ingediend bij de havenmeester en gaat op volgorde van inschrijving. Aan het gebruik van de afbouwloods zijn kosten verbonden ivm verlichting, verwarming en stroomverbruik.

Timmerwerkplaats:
Op het terrein zijn is een overdekte timmerwerkplaats aanwezig. Reservering is niet verplicht en het gebruik gaat in onderling overleg.

Metaal werkplaats:
Op het terrein is een overdekte werkplaats aanwezig om met metaal aan de slag te kunnen. Reservering is niet verplicht en het gebruik gaat in onderling overleg.

Opslagloods & Container reddingsbrigade:
De Reddingsbrigade Breda huurt een gedeelte van een loods voor haar boten en overig groot materiaal en heeft tevens een eigen container geplaatst tbv haar uitrustingen.

Tarievenlijst 2024:

Voor het hellingen voor niet leden dient een afspraak te worden gemaakt met de havenmeester en dit mag ook alleen plaatsvinden onder begeleiding van de havenmeester.

Voor het hellingen met auto rekenen wij €15,- per helling beurt, in of uit (in- en uit is dus totaal 30,-) Voor het hellingen met behulp van onze elektrische lier rekenen wij €30,- per helling beurt, in of uit (in- en uit is dus totaal €60,-). Eventueel kunt u uw boot afspuiten met onze hogedruk installatie, hiervoor rekenen wij €25,-. Ook dit moet onder begeleiding, aangezien de vuilwater afvoerpomp in bedrijf gesteld moet worden ten aanzien van het milieu!